+386 (0)3 5814 600 info@panles.si
Ponedeljek-Petek: 7:00-15:00 Ogled hiše možen kadarkoli
Rog. Slatina, Slovenija 3250, Tekačevo 62b

PREDNOSTI PANLES HIŠE

Grajene so iz križno lepljenih lesenih plošč, ki so novost v gradbeništvu. Les je naraven material in obnovljiv vir energije in kot gradbeni material izkazuje odlične lastnosti. Z ozirom na prostornino je les lahka surovina, je pa tudi zelo žilav, trden in vzdrži visoke obremenitve, ne da bi pri tem spremenil obliko ali se poškodoval. Ker je les po naravi že dobro izolativen, ga je mogoče uporabiti pri energijsko učinkovitem načinu gradnje.

Ni potreben denar za boljše življenje. Potrebna je ODLOČITEV!

HIŠE IZ KRIŽNO LEPLJENIH LESENIH PLOŠČ SO ZA VSE LJUDI, KI VEDO, KAJ ŽELIJO!

→Za ljudi, ki si želijo kvalitetnejše bivanje.
→Za ljudi, ki jim je pomembno, kakšno okolje ustvarjajo z uporabo naravnih danosti.
→Za ljudi, ki jim je pomembno, kakšno okolje bodo pustili svojim naslednikom.
→Za ljudi, ki se zavedajo prednosti, da se za gradnjo uporabljajo materiali, ki imajo blagodejen vpliv na okolje.
→Za ljudi, ki cenijo svoje zdravje in počutje, saj bivanje v taki hiši zmanjšuje tveganje za določene bolezni.

Kontaktirate nas za več informacij

ZMANJŠANJE EMISIJ CO2

Klasična gradnja povzroči v svetu okoli 50% vsega onesnaženja in kar 75% od tega povzroči gradnja stanovanjskih hiš . V ta odstotek je zajeta tako proizvodnja materiala (izdelava cementa, opek, izolacijskih materialov, umetnih materialov..) kot gradnja objekta, vzdrževanje le-tega (ogrevanje, obnova) in razgradnja vsega materiala po rušitvi.
Največ za zmanjšanje odstotka onesnaževanja okolja lahko naredimo, če gradimo z naravnimi materiali in če prilagodimo velikost objekta glede na naše potrebe.
Les je od vseh gradbenih materialov energetsko najmanj obremenjujoč. S predelavo lesa in rabo lesnih izdelkov (nadomeščanje za beton, jeklo, opeko, plastiko in steklo) bi znatno prispevali k znižanju emisij CO2.

Če les enostavno skurimo (lesna biomasa), bistveno ne vplivamo na znižanje CO2, les predelan v izdelke pa znatno prispeva k znižanju CO2 v ozračju, kar je glavni cilj obvladovanja klimatskih sprememb.

ZAKAJ? Les je proizvod (produkt) fotosinteze in nastaja s pomočjo sončne energije in vezave CO2. Predelava lesa v izdelke (objekte) je enostavna in zahteva malo energije - je energetsko varčna. Lesni izdelki v obdobju uporabe podaljšajo skladiščenje CO2. Ob koncu uporabe iztrošene lesne izdelke uporabimo kot biomaso za pridobivanje energije.

1 m3 lesa skladišči 0,9 t CO2 in z nadomeščanjem drugih materialov z lesom še 1,1 t CO2 – skupaj 1m3 lesa ZNIŽA količino CO2 v zraku za 2 t.

Kontaktirate nas za več informacij

REŠITEV ZA PRIHODNOST

Les je naraven in edini obnovljivi gradbeni material. Slovenija razpolaga z ogromnim virom lesa, saj je več kot 60% Slovenije poraščene z gozdom, letno pa izkoriščamo (posekamo) le okrog 40% prirastka.

ČE BI V EVROPI ZA 10 % POVEČALI DELEŽ NOVOZGRAJENIH HIŠ IZ LESA, BI LETNO ZA 25 % ZNIŽALI KOLIČINO CO2.

Vsako leto zabeležimo dan prekoračitve – trenutek, ko presežemo Zemljin ''proračun'' – nekaj dni prej kot leto poprej. Vzdržno smo živeli do leta 1970, od takrat do danes pa se je človekov ogljični odtis podvojil. To pomeni, da bi zdaj potrebovali 1,6 Zemlje, da bi zadostili naše potrebe. Če bomo tako nadaljevali, bomo leta 2030 porabili toliko naravnih virov, kot bi jih proizvedli dve Zemlji. Da se to ne bi zgodilo, moramo drastično zmanjšati emisije ogljikovega dioksida.

Kontaktirate nas za več informacij

ZNIŽANJE STROŠKOV

Znižanje stroškov vzdrževanja dosežemo s pametnim izkoristkom prostora na manjši kvadraturi in dobri izolaciji stene.

Zaradi dobrih statičnih lastnosti in izolativnosti so stene iz križno lepljenih plošč v primerjavi s klasično gradnjo tanjše. Zaradi tanjših sten pridobimo večjo uporabno kvadraturo v hiši.
Pri kvadraturi 100 m2 pri enakih zunanjih dimenzijah objekta pridobimo pri lesenih hiši 8,5-10 M2 VEČ BIVALNE POVRŠINE na račun tanjše stene pri enaki toplotni prevodnosti. To pa pomeni kar ena dodatna soba!
Les je material z najboljšim razmerjem med toplotno izolacijo in ohranjanjem toplote, s čimer zmanjšujemo stroške ogrevanja.

Kontaktirate nas za več informacij

ZMANJŠANJE SEVANJA

Za ohranitev zdravja je zelo pomembna tudi radiološko zaščitna funkcija lesa. Radioaktivno sevanje, ki je prisotno v našem naravnem okolju, ne ogroža našega zdravja. S kopičenjem večje količine radioaktivnih snovi pa je lahko nevarno. Raziskave so pokazale, da je za razliko od betonskih in zidanih hiš radioaktivno sevanje v lesenih hišah podobno naravnemu.

Najbolj nevaren je radioaktiven plin Radon, ki prihaja v naša pljuča in povzroča raka na pljučih. V stavbe prodira predvsem iz tal, v manjši količini pa iz gradbenih materialov, kot so naravni kamen, glina, opeka, mavec itd. Najmanj radona se izloča ravno iz lesa in lesenih konstrukcij.
V hišo vstopa radon skozi razpoke, stične elemente ali skozi preboje v temeljni plošči. Prednost naše hiše so polne stene, ki so v spojih prelepljene s posebnim neprepustnim zaščitnim lepilnim trakom, preboji v temeljni plošči pa so premazani s posebno tesnilno maso.

Za zmanjševanje običajne naravne koncentracije radona v bivalnih prostorih zadostuje redno zračenje prostorov.

Kontaktirate nas za več informacij

KAKOVOST ZRAKA

Kakovost zraka vpliva na ugodno počutje in sposobnost koncentracije za delo v prostoru. Slab zrak je tipičen pojav v prostorih, ki so brez ali s slabim prezračevanjem. V takšnih prostorih se pojavi povišana temperatura zraka, visoka koncentracija ogljikovega dioksida, vlage, pomanjkanje kisika, ponekod pa tudi povišana koncentracija radona. Bivanje v takih prostorih ni le neprijetno, temveč lahko celo škodljivo.

Zrak v lesenih hišah se stalno izmenjuje, je primerno vlažen in čist. Tako ugodno notranjo klimo omogoča naravna difuzija zraka skozi lesene stene. Velike lesne površine delujejo kot filtri in zagotavljajo kakovosten zrak v notranjosti. Stalno prezračevanje preprečuje razvoj različnih bakterij in plesni, ki se razvijejo na vlažnih površinah.

Kontaktirate nas za več informacij

POTRESNA VARNOST

Objekt grajen iz križno lepljenih lesenih plošč odlikuje odlična potresna odpornost in varnost, saj imajo plošče veliko togost in trdnost v ravnini, ravno zaradi tega se tako grajen objekt pri potresu obnese veliko bolje kot zidan ali skeletno grajen lesen objekt. Les se bolje elastično odziva na tresenje tal in preprečuje mehanske poškodbe na hiši. Teža hiše je od 4 do 5 krat manjša od klasično zidanih objektov, zato povzroča manjšo potresno silo.
Oglejte si videoposnetek.

Kontaktirate nas za več informacij

POŽARNA ODPORNOST

Križno lepljene lesene plošče imajo tudi bistveno višjo požarno odpornost, kot jo običajno pripisujemo lesenim konstrukcijskim elementom. Les je sicer gorljiv, vendar primerjalno z betonom in jeklom prevzema večje požarne obremenitve.Križno lepljene plošče so ognjevarne oz. težko vnetljive in dogorevajo samo površinsko, tako da notranje leseno jedro ohranja nosilnost. Ogenj ne napreduje več kot 2 do 3 centimetre v konstrukcijo, nato pa mu za gorenje zmanjka kisika. Na površini gorečega lepljenega lesa se kot neke vrste samozaščita ustvari tanka zoglenela plast, ki onemogoča dostop kisika do lesa in s tem zavira napredovanje ognja (na sliki je prikazana zoglenela zgornja plast brez posledic na jedro).

Razlog za dobro odpornost križno lepljenih plošč proti ognju je v njegovi slabi prevodnosti toplote. Sposobnost lesa za prevajanje toplote je namreč zelo majhna, saj jo prevaja od 300- do 400-krat počasneje kot jeklo. Elementi zoglenijo počasi od površine proti notranjosti, ustvarjena zoglenelost pa zmanjšuje prevajanje toplote in onemogoča dostop kisika do lesa.

Oglejte si video, v katerem so naredili raziskavo požarne varnosti zgradbe iz križno lepljenih plošč. Direktor raziskave pove, da je bilo v gorečem prostoru največ 1000°C, medtem ko je bilo izven prostora 20°C, tako da bi lahko ljudje v sosednjem prostoru preživeli brez problema.

Sanacija po požaru: Zogleneli del se odstrani do živega oz. do zdravega lesa. Nato se na osnovi statičnega izračuna doda zahtevana debelina plošč, na katere pa se potem poljubno obdela poljubni finalni sloj.

Kontaktirate nas za več informacij

PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Na zunanji steni izvedemo hidroizolacija z XPS ploščami do kote +0,5 m nad zemeljsko površino. XPS plošče so toplotni izolacijski material, ki je vlagoodporen in trajno zaščiti hišo pred prodiranjem vlage iz zemlje. Na spodnjih dveh slikah je prikazano, da se položi izolacija stiroporja do spodnjega pasu v višini 0,5 m, kamor pride hidroizlacija.

Lesena gradnja je odporna na konstrukcijske poškodbe tudi ob večkratnem omočenju. V primeru poplav je sanacija lesenih hiš precej hitrejša, enostavnejša in učinkovitejša kot pri klasično grajenih hišah. Križno lepljene plošče hitreje in lažje osušimo kot navaden glinen zidak. V leseni hiši se v stenah namoči tudi izolacija in mavčne plošče, zato jih po umiku poplavne vode približno pol metra nad višino, kjer je segala voda, enostavno odstranimo. Ko je konstrukcija odprta, se suši približno mesec ali dva, pri klasično grajeni hiši pa bistveno dalj časa. Po končanem sušenju osnovno stensko konstrukcijo zopet obložimo z novimi mavčnimi ploščami.

Kontaktirate nas za več informacij

HITRA IN SUHA GRADNJA

Lesena gradnja iz križno lepljenih plošč omogoča visoko stopnjo predizdelave in s tem kratko montažo objekta. Stanovanja so vseljiva že nekaj tednov po začetku gradnje. Leseni nosilni elementi se predhodno izdelajo že v delavnici, nato sledi samo še montaža in zaključna obrtniška dela. Sušenje lesa se izvrši predhodno, zato ni potrebno čakati, da se zgradba v surovem stanju izsuši kot pri klasičnem zidanem objektu.

Kontaktirate nas za več informacij

ZAŠČITA PRED ZAJEDAVCI

Lesena križno lepljena plošča je osušena na primerno vlažnost, kar daje naravno zaščito pred glivami, ki jo ohranjamo tako, da les ostane suh s primerno hidroizloacijo in konstrukcijskimi rešitvami.

Pred insekti zaščitimo les z ustreznimi insekticidi. Polne masivne stene iz lesa tako preprečuje, da bi se zajedavci naselili v stene kot se lahko to zgodi pri drugih načinih gradnje kot na primer skeletni gradnji.

Kontaktirate nas za več informacij

VARNO LEPILO

Za lepljenje križno lepljenih plošč se uporablja enokomponentno poliuretansko lepilo Purbond, ki za povezovanje elementov v celoto izkorišča naravno vlago v lesu brez potrebe po topilih in formaldehidu.

Lepilo Purbond je eno najbolj ekoloških lepil, ki se uporablja tudi v drugih izdelkih, kot so kuhinjski pulti, in v medicini. Razvilo ga je podjetje Bayer. Lepilo je popolnoma neškodljivo in izkorišča naravno vlago v lesu za povezovanje elementov. Ker lepilo ne vsebuje formaldehida ali topil, njegov vpliv na človekovo zdravje ni škodljiv, lepljene konstrukcije pa so popolnoma primerljive z naravnim masivnim lesom. Lepilo je brez vonja, zaradi visoke sposobnosti povezovanja pa je tudi njegova poraba majhna.

Kontaktirate nas za več informacij

NE IZSTOPA IZ OKOLJA

Na lesene križno lepljene plošče se lahko zaradi križne usmerjenosti lamel in s tem njihove stabilnosti izvede poljubna notranja finalizacija, zunaj pa se izvedeta ovoj toplotne izolacije in fasade.
Takšna sodobna lesena hiša se na zunaj ne loči od klasično grajene in jo lahko postavimo kamorkoli, njena zunanja podoba pa se arhitekturno zasnuje tako, da se vklopi v okolje.

Kontaktirate nas za več informacij

ZDRAVO BIVANJE IN UGODJE

Indijanska modrost pravi "Če želite ozdraveti, se vselite v leseno hišo".

Les je naravno gradivo in ima vse lastnosti, ki so potrebne za ugodno bivalno klimo v prostorih: deluje kot toplotnoizolacijski material, zraku odvzema vlago in jo, če je to potrebno, spet oddaja, nima elektrostatičnega naboja, ima visoko površinsko temperaturo in prijeten vonj ter ne oddaja nobenih strupenih snovi. Lesena gradnja zagotavlja najvišje zdravstvene in življenjske standarde sodobnega človeka. Pozitivna energija, ki jo izžareva les, nam vliva nov zagon in novo življenjsko energijo, kar je pri današnjem tempu življenja in obremenitvah še kako pomembno.

Kontaktirate nas za več informacij
Imate vprašanje ali želite ponudbo? Kontaktirajte nas